MARAKEŞ
21

MARAKEŞ

                                                   

             Atlas dağlarının dibinde bulunan ve Atlantik ile Fas arasında bir geçiş noktası olan Marrakesh veya Marrakech "Kırmızı Şehir" olarak bilinir. Bu şehir, Marrakech-Tensift-El Haouz bölgesinin baş şehridir.

             Marakeş şehri Fas'ta geleneksel geniş ticaret pazarına sahiptir ve ayrıca Afrika ve Dünya'da en faal alanlardan biridir. Dünyanın en büyük fosfat yataklarına sahip olan Fas, ekonomisini tarım, imalat, balıkçılık ve turizm sektörü gelirleri ile oluşturuyor.

            Şehirleşme ve nüfus hızlı artmaktadır. 20. yüzyılın başında ülkesi Fas’ın nüfusu 5 milyondan az iken, 2018 yılı itibariyle Fas'ın nüfusunun 35 milyona ulaştığı ifade edilmektedir. 25 yaşın altındaki nüfus toplam nüfusun %38’ine karşılık gelmektedir. Bu da dinamik bir nüfus demek.

            İşçi Ülkeye yapılan doğrudan yabancı yatırımlarda artış gözlemlenmektedir. En fazla yabancı yatırım çeken alanlar turizm, gayrimenkul, telekomünikasyon, ulaşım ve sanayi sektörleridir. Fransa en önemli yatırımcı ülkedir. Diğer önemli yatırımcı ülkeler İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere ve Almanya’dır.

            Fas ile Türkiye ilişkilerinde 2010’dan beri artış gösteren ticaret ilişkisi her yıl giderek artmakta ve gelişen sanayisi ile daha da büyüyecektir. Böylece pazarda yeri olanlar imkanlarını geliştirerek iş hacmini de genişletecek. Şüphesiz bu pazar arayışında olanlar için kaçınılmaz bir fırsat.